ویژه دانشجویان جدیدالورود
 

 
 
 

 


اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کاردانی و کارشناسی 95-94

فرمهای ثبت نام دانشجویان کارشناسی 

فرمهای ثبت نام دانشجویان کاردانی

نقشه داخلی دانشکده

نقشه تبریز

 

*مدارک لازم

1-اصل شناسنامه به همراه کپی تمام صفحات  


2- کارت ملی + کپی پشت رو

3-  عکس 4*3 پشت نویسی شده زمینه سفید سال جاری (12قطعه   )

4-اصل مدرک دیپلم یاگواهی موقت دیپلم +کارنامه  سه ساله دیپلم وکپی آنها +رسید پستی تائیدیه دیپلم ( از باجه پست )برای پذیرفته شدگان  کاردانی

5- گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی وکپی آنها : برای پذیرفته شدگان کارشناسی

6-وضعیت نظام وظیفه : اصل کارت پایان خدمت ویا معافیت  ویا گواهی از نظام وظیفه  و...کپی آن ( درصورت دارابودن )

7-درصورت کامل بودن مدارک  بند4 و 5 و6فیش های واریزی ( فیش شهریه ثابت ومتغیر برای دانشجویان  شبانه) + ( فیش بیمه و... برای همه دانشجویان) مطابق اطلاعیه امور مالی  ثبت شده در سایت

8- فرمهای تکمیل شده دریافتی از سایت ( تایپ شده وآماده )


9
اصل معرفی نامه از نهاد ها ( برای پذیرفته شدگان  سهمیه های شاهد ایثارگر و...)
 

*مراحل ثبت نام

1-مراجعه به محل های ثبت نام به شرح فوق

2- دریافت وتکمیل پوشه وفرم های ثبت نام به صورت دقیق و خوانا(ازسایت و محل ثبت نام)وتحویل به مسئولین ثبت نام  به همراه سایر مدارک

3-دریافت فرم معرفی به نظام وظیفه از محل ثبت نام  وتحویل آن به همراه کپی دیپلم  به باجه پلیس +10در تبریز ودریافت مجوز از پلیس + 10وتحویل آن به دانشگاه

4- دریافت کد دانشجویی و  فرم انتخاب  واحد ( برنامه هفتگی )  از محل ثبت نام یا انتشارت  و حضور درکلاس  درس

5- مراجعه به ساختمان 16 ( آقای ابرین بنا ) جهت دریافت  کارت دانشجویی وخوابگاه و...

 

 

*توضیحات:

الف)پذیرفته شدگان لازم است از گواهی موقت  وکارنامه دیپلم (کپي)اضافی گرفته ونزد خود نگه دارند.

ب)ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان منوط به عدم مشکل نظام وظیفه می باشدودانشکده هیچگونه مسئولیتی درمقابل قبول شدگانی که دارای مشکل نظام وظیفه باشند نخواهد داشت .