آگهی اجاره بوفه دانشکده فنی وحرفه ای شماره یک تبریز

 

 

 

 

« آگهی اجاره بوفه دانشکده فنی وحرفه ای شماره یک تبریز »

 

 

دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک تبریز در نظر داردبوفه دانشجویی مرکز(واقع در:تبریز-آخرمنظریه –جنب سپاه عاشورا-دانشکده فنی وحرفه ای شماره یک تبریز)را ازطریق استعلام بها ء( به بیشترین بهای ممکن بامدنظرقراردادن بهای کارشناسی شده) به صورت اجاره به افرادواجدشرایط واگذارنماید،لذا متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرایط استعلام(اجاره بها) و دریافت اسناد ومدارک مربوطه از تاریخ14/06/1394 لغایت 18/06/1394 از ساعت 8 صبح الی 16 (بعدازظهر) به اداره اموراداری وپشتیبانی دانشکده مراجعه نمایند. لازم بذکر است که دانشکده در رد و یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات واصله مختار است%

 

 

                                                                       دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک تبریز