ارتباط با ریاست

قابل توجه اساتید محترم ، همکاران ارجمند و دانشجویان عزیز
 

بمنظور ارتباط مستقیم و ارائه نظر ، راهکار ، پیشنهاد ، انتقاد و شکایت راه اندازی شده است

امید است با ارائه نکته نظرات سازنده ، همراهی و همفکری و مشارکت ارزنده و کارساز شما همکاران محترم در جهت اهداف دانشگاه قدم برداریم