جمعه 3 آذر 1396
  اطلاع رسانی معاونت آموزشی و پژوهشی
اطلاع رسانی معاونت آموزشی و پژوهشی
 
دمای فعلی
دما
رطوبت
سرعت باد
دید افقی
حداقل دما
حداکثر دما
وضعیت فردا
حداقل دما حداکثر دما سرعت باد

 
اوقات شرعی