مناقصات

فروش اموال اسقاطی

دانشکده فنی حرفه ای پسران شماره 1 تبریز در نظر دارد اموال اسقاطی خود را به صورت استعلام بهابه بیشترین بهای ممکن بفروش برساندلذا متقاضیان می توانند از 26 دی تا 30 دی به غیر از پنج شنبه و جمعه در وقت اداری با مراجعه به کارپردازی اوراق را دریافت واز اقلام بازدید نمایند
سه شنبه بیست و ششم دي 1396