جمعه 6 اسفند 1395
  دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در یک نگاه