آرشیو

اطلاعیه زمان انتخاب واحد و محل تشکیل کلاس های ترم تابستان 963

(87)

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی انتخاب واحد در ترم تابستان 963
سامانه "ناد" از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 16/04/97 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 20/04/97 برای انتخاب واحد فعال می باشد. لازم به ذکر می باشد به دلیل تقارن ترم تابستان با مسابقات فرهنگی¬هنری و ورزشی دانشگاه، کلاس های ترم تابستان در محل دانشکده 2 واقع در انتهای خیابان طالقانی تشکیل خواهد شد.
زمان شروع کلاس ها از مورخه 23/04/97 می باشد

شنبه 16 تير 1397

اطلاعیه ترم تابستان963

(414)

قابل توجه دانشجویانی که قصد انتخاب واحد در ترم تابستان 963 را دارند (جهت اطلاع به متن کامل اطلاعیه مراجعه نمایید )

شنبه 9 تير 1397

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم 962

(108)

از روز یکشنبه مورخ20/03/1397 لغایت یکشنبه 10/04/1397 دریافت کارت ورود به جلسه فعال خواهد شد.جهت دریافت کارت ورود به جلسه¬ی امتحان "اخذ معافیت تحصیلی و ارائه به اداره آموزش، تکمیل فرم ارزشیابی اساتید و تسویه حساب کامل بدهی" الزامی می¬باشد.

يکشنبه 20 خرداد 1397

جلو گیری از شرکت در امتحانات پایان ترم 962 دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی

(35)

کلیه دانشجویان کارشناسی و نیز آن دسته از دانشجویان کاردانی که به سن مشمولیت(18 سال تمام)رسیده اند و تا بحال نسبت به اخذ معافیت تحیصلی خود اقدام نکرده اند، در صورتیکه حداکثر تا مورخه 28/03/97 اقدام به اخذ معافیت تحصیلی ننمایند، پذیرش آنها لغو، و کلیه خدمات آموزشی و رفاهی آنها قطع خواهد شد و حق شرکت در امتحانات پایان ترم 962 را نخواهد داشت، و مسئولیت عدم اقدام به موقع به عهده خود دانشجو خواهد بود.

شنبه 19 خرداد 1397

اطلاعیه مهم در خصوص اخذ مجوز رشته های کارشناسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک کاربری و علمی-کاربردی حسابداری

(62)

دانشکده فنی و حرفه ای تبریز مجوز رشته های کارشناسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک کاربری و علمی-کاربردی حسابداری را اخذ نمود و در حال حاضر در متمم دفترچه ثبت نام کارشناسی ناپیوسته، در سایت سنجش قابل انتخاب می باشد .

يکشنبه 30 ارديبهشت 1397

اطلاعیه نقل و انتقال نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

(86)

سامانه نقل و انتقال از مورخه 97/02/26 تا 97/03/18 فعال می باشد .

يکشنبه 30 ارديبهشت 1397

اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان مشروطی متوالی و اتمام سنوات

(199)

دانشجویانی که دارای شرایط زیر می باشند در ترم 962 مجاز ادامه تحصیل نیستند.
1. دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنها به پنج ترم یا بیشتر رسیده است (ورودی 942 و قبل از آن).
2. دانشجویانی که 2 ترم یا بیشتر مشروط شده باشندو معدل کل بالای 10داشته باشند.
فلذا برای جلوگیری از اعمال ماده 15 و تبصره ماده 19 آیین نامه آموزشی (اخراج آموزشی و محرومیت از ادامه تحصیل)در مورد آنها و اطلاع از اقدامات پیشگیرانه به متن اطلاعیه مراجعه نمایند.

چهارشنبه 18 بهمن 1396

اطلاعیه زمان بندی حذف و اضافه ترم 962

(253)

حذف و اضافه ترم 962 از روز دو شنبه 23 بهمن ماه بر اساس زمانبندی فایل اکسل ضمیمه اطلاعیه شروع می شود .

پنجشنبه 12 بهمن 1396

اطلاعیه انتخاب واحدمعرفی به استاد (تک درس) پایان ترم 961

(484)

زمان انتخاب واحد معرفی به استاد (تک درس) پایان ترم 961 اعلام شد جهت اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام به متن اطلاعیه مراجعه نمایید

يکشنبه 1 بهمن 1396

جدول زمانبندی انتخاب واحد ترم 962 (نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96)

(1025)

برای دریافت جدول زمانبندی انتخاب واحد ترم 962 (نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96) به متن اطلاعیه توجه فرمایید .

يکشنبه 1 بهمن 1396