تاریخ : يکشنبه 24 ارديبهشت 1396
کد 1025

کارگاه آشنایی با اتوماسیون صنعتی

بنابر گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجانشرقی کارگاه آشنایی با اتو ماسیون صنعتی روز دوشنبه 96/2/25 از ساعت 11/15 تا13 در محل سالن کنفرانس ساختمان اداری (11) زیر نظر مهندس ابراهیم وند برگزار گردیددر این مراسم که همکاران آموزشکدهای فنی شرکت داشتند مطالب مبسوطی در خصوص اتوماسیون صنعتی وکاربرد آن در صنعت ارائه گردید به شرکت کنندگان در دوره گواهی پایان دوره صادر خواهد شد
بنابر گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجانشرقی کارگاه آشنایی با اتو ماسیون صنعتی روز دوشنبه 96/2/25 از ساعت 11/15 تا13 در محل سالن کنفرانس ساختمان اداری (11) زیر نظر مهندس ابراهیم وند برگزار گردیددر این مراسم که همکاران آموزشکده های فنی شرکت داشتند مطالب مبسوطی در خصوص اتوماسیون صنعتی وکاربرد  آن در صنعت ارائه گردید به شرکت کنندگان در دوره گواهی پایان دوره صادر خواهد شد
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 24 ارديبهشت 1396
  • ساعت 08
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh