تاریخ : يکشنبه 5 آذر 1396
کد 1158

اطلاعیه خیلی خیلی مهم و فوری

دانشجویانی که تا بحال نسبت به اخذ معافیت تحیصلی خود اقدام نکرده اند و به اداره آموزش تحویل نداده اند ،در صورتیکه حداکثر تا مورخه 96/09/14 اقدام ننمایند، پذیرش آنها لغو ،و کلیه خدمات آموزشی و رفاهی آنها قطع خواهد شد و از حضور آنها در کلاسها ممانعت خواهد شد.
 دانشجویانی که تا بحال نسبت به اخذ معافیت تحیصلی خود اقدام نکرده اند و به اداره آموزش تحویل نداده اند ،در صورتیکه حداکثر تا مورخه 96/09/14 اقدام ننمایند، پذیرش آنها لغو ،و کلیه خدمات آموزشی و رفاهی آنها قطع خواهد شد و از حضور آنها در کلاسها ممانعت خواهد شد.
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 5 آذر 1396
  • ساعت 16
  • توسط رضا بشارتی
نظرات شما
captcha refresh