تاریخ : دوشنبه 6 آذر 1396
کد 1160

افتتاح سالن کارگاه مکانیک خودرو درمرکز شماره دوپسران تبریز

بنابر گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای،دکتر شمس رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور سالن جدیدالتاسیس کارگاه مکانیک مرکز شماره دو پسران دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی را افتتاح نمودندودر ادامه ازخوابگاه این مرکز بازدیدو از نزدیک جویای حال دانشجویان ساکن خوابگاه شدند
بنابر گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای،دکتر شمس رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای کشور سالن جدیدالتاسیس کارگاه مکانیک خودرو مرکز شماره دو پسران دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی را افتتاح نمودندودر ادامه ازخوابگاه این مرکز بازدیدو ازنزدیک جویای حال دانشجویان ساکن خوابگاه شدنددر آئین افتتاح این سالن،ایشان ضمن تقدیروتشکر ازهمکاران بر بروز رسانی کارگاه باقطعات خودروهای جدیدوآشنایی بیشتر دانشجویان بافناوریهای نوین صنعت مکانیک خودروتاکیدداشتند
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 6 آذر 1396
  • ساعت 22
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh