تاریخ : سه شنبه 5 دي 1396
کد 1181

اطلاعیه مهم و فوری برای دانشجویان مشمول

باطلاع کلیه دانشجویانی که به سن 18 تمام (مشمول بودن ) رسیده اند وتا بحال نسبت به اخذ معافیت تحصیلی اقدام نکرده اند می رساند در صورت عدم اقدام به موقع به اخذ معافیت تحصیلی تا 96/10/15 ضمن لغو پذیرش آنها کلیه خدمات رفاهی آنها قطع و حق شرکت در امتحانات را نخواهند داشت مسئو لیت عدم اقدام به موقع بر عهده خود دانشجو خواهد بود
باطلاع کلیه دانشجویانی که به سن 18 تمام (مشمول بودن ) رسیده اند وتا بحال نسبت به اخذ معافیت تحصیلی اقدام نکرده اند می رساند در صورت عدم اقدام به موقع به اخذ معافیت تحصیلی تا 96/10/15  ضمن لغو پذیرش آنها کلیه خدمات رفاهی آنها قطع و حق شرکت در امتحانات را نخواهند داشت مسئو لیت عدم اقدام به موقع بر عهده خود دانشجو خواهد بود
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 5 دي 1396
  • ساعت 08
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh