تاریخ : دوشنبه 18 دي 1396
کد 1187

بازدید هیات نظارت و ارزیابی دانشگاهها دولتی استان آذربایجان شرقی

بنابر گزارش روابط عمومی هیات نظارت و ارزیابی دانشگاهها دولتی استان آذربایجان شرقی از دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی بازدید بعمل آوردند
 بنابر گزارش روابط عمومی هیات نظارت و ارزیابی دانشگاهها دولتی استان آذربایجان شرقی از دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی بازدید بعمل آوردندهیات مذکور ازشعبات مختلف دانشگاه بازدید و در روند کار قرارگرفتند وتوضیحات کافی از طرف مسئول محترم شعبه ارائه گردید  این هیات ضمن ابراز خرسندی از این بازدید از دکتر غلامرضا کیانی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان و همکاران محترم مراتب تشکر و قدر دانی خود را اعلام نمودند 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 18 دي 1396
  • ساعت 14
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh