تاریخ : جمعه 22 دي 1396
کد 1189

کارگاه آموزشی اعضای ستاد اقامه نمازو امر به معروف و نهی از منکر

بنابر گزارش روابط عمومی کارگاه آموزشی اعضای ستاد اقامه نمازو امر به معروف و نهی از منکر در محل سالن همایش ساختمان اداری ومالی با شرکت مسئول محترم ستاد اقامه نماز استان و دبیرستاد امر به معروف استان و هیات رئیسه دانشگاه فنی و حرفه ای استان و روسای آموزشکده های وائمه جماعات مراکزفعالان حوزه نماز در 20دیماه تشکیل گردید
بنابر گزارش روابط عمومی کارگاه آموزشی اعضای ستاد اقامه نمازو امر به معروف و نهی از منکر در محل سالن همایش ساختمان اداری ومالی با شرکت مسئول محترم ستاد اقامه نماز استان و دبیرستاد امر به معروف استان و هیات رئیسه دانشگاه فنی و حرفه ای استان و روسای آموزشکده های وائمه جماعات مراکزوفعالان حوزه نماز در 20دیماه تشکیل گردیددر این جلسه معاونت محترم فرهنگی با خیر مقدم آغاز جلسه را اعلام کردندو  آقای تقی زاده در خصوص مسایل و مراسمات فرهنگی انجام گرفته دانشگاه ،گزارش دادند و آقایان ضیایی و قاری زاده ضمن تبیین اهداف نماز به اهمیت موضوع اقامه نماز درمراکز دانشگاهی پرداختند و راهکارهای ترغیب جوانان به نماز را بیان کردندجلسه با تشکیل کارگروههای ویژه و جمع بندی به کار خود پایان داد
  • نوشته شده
  • در جمعه 22 دي 1396
  • ساعت 18
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh