تاریخ : شنبه 12 اسفند 1396
کد 1225

انتخابات انجمن های علمی دانشجویان

بنا بر گزارش روابط عمومی کارگروه فرهنگی ، اجتماعی و آموزشی در نظر دارد با هدف افزایش مشارکت دانشجویان در فرایندهای علمی و آموزشی در 9 رشته انتخابات برگزارنماید علاقمندان جهت عضویت درشورای انجمن های علمی دانشکده برای ثبت نام می توانند تاآخروقت اداری روز یکشنیه13اسفند96 به اداره فرهنگی درساختمان 16 مراجعه نمایند
بنا بر گزارش روابط عمومی کارگروه فرهنگی،اجتماعی وآموزشی درنظردارد باهدف افزایش مشارکت دانشجویان درفرایندهای علمی و آموزشی در9رشته انتخابات برگزارنماید علاقمندان جهت عضویت درشورای انجمن های علمی دانشکده برای ثبت نام می توانند تاآخروقت اداری روز یکشنیه13اسفند96 به اداره فرهنگی درساختمان 16 مراجعه نمایند
  • نوشته شده
  • در شنبه 12 اسفند 1396
  • ساعت 12
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh