تاریخ : شنبه 12 اسفند 1396
کد 1226

بازنشستگی آقای دکتر بدرخان علیزاده

بنا بر گزارش روابط عمومی ، طی مراسمی در محل ساختمان ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان-آذربایجان شرقی ازخدمات ارزشمندآقای دکتر بدرخان علیزاده مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای استان واز اساتید ریاضی گروه علوم پایه تقدیر و تشکر بعمل آمد این مراسم بازنشستگی با حضور رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای -استان آذربایجان شرقی،معاونین ومدیران گروه و...برگزار گردید دانشگاه فنی و حرفه ای آرزومند موفقیت این استاد عزیز در تمامی مراحل زندگی است
بنا بر گزارش روابط عمومی ، طی مراسمی در محل ساختمان ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای-استان آذربایجان شرقی ازخدمات ارزشمند آقای دکتر بدرخان علیزاده مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای استان  واز اساتید ریاضی گروه علوم پایه تقدیر و تشکر بعمل آمد این مراسم بازنشستگی با حضور رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای -استان آذربایجان شرقی،معاونین ومدیران گروه و...برگزار گردید دانشگاه فنی و حرفه ای آرزومند موفقیت این استاد عزیز در تمامی مراحل زندگی است
  • نوشته شده
  • در شنبه 12 اسفند 1396
  • ساعت 14
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh