تاریخ : دوشنبه 10 ارديبهشت 1397
کد 1261

کسب وکار اینترنتی

بنابرگزارش روابط عمومی دوره آموزشی آشنایی با کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ97/2/10 روز دوشنبه در محل سالن بینش زیر نظر دکتر ناصرعلیزاده برگزارگردید . در این کارگاه آموزشی اساتید،کارکنان و دانشجویان دانشکده های فنی و حرفه ای تبریزشرکت داشتند لازم به یاد آوری است که برای شرکت کنندگان در این دوره گواهی پایان دوره صادر خواهد شد در این جلسه دکتر علیزاده در خصوص کار و کار آفرینی و کسب وکار اینترنتی مطالب مبسوطی ارائه دادند
بنابرگزارش روابط عمومی دوره آموزشی آشنایی با کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ97/2/10 روز دوشنبه در محل سالن بینش زیر نظر دکتر ناصرعلیزاده برگزارگردید . در این کارگاه آموزشی اساتید،کارکنان و دانشجویان دانشکده های فنی و حرفه ای تبریزشرکت داشتند لازم به یاد آوری است که برای شرکت کنندگان در این دوره گواهی پایان دوره صادر خواهد شد در این جلسه دکتر علیزاده در خصوص کار و کار آفرینی و کسب وکار اینترنتی مطالب مبسوطی ارائه دادند
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 10 ارديبهشت 1397
  • ساعت 12
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh