تاریخ : شنبه 22 ارديبهشت 1397
کد 1268

برگزاری همایش کارآفرینی

بنابر گزارش روابط عمومی همایش کار آفرینی با شرکت دانشجویان و اساتید مراکز تبریزدر سالن بینش دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی برگزارگردید در این مراسم آقای مهندس محمدی قدیم در خصوص کار آفرینی و مباحث مربوطه سخنان مبسوطی ارائه نمودنداین همایش با پرسش و پاسخ بصورت کارگاهی به کار خود پایان داد
بنابر گزارش روابط عمومی همایش کار آفرینی با شرکت دانشجویان و اساتید مراکز تبریزدر سالن بینش دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی برگزارگردید در این همایش آقای مهندس محمدی قدیم در خصوص کار آفرینی و مباحث مربوطه سخنان مبسوطی ارائه نمودند این همایش با پرسش و پاسخ بصورت کارگاهی به کار خود پایان داد
  • نوشته شده
  • در شنبه 22 ارديبهشت 1397
  • ساعت 12
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh