تاریخ : شنبه 9 بهمن 1395
کد 917

تکمیل انتخاب واحد دانشجویان دانشکده فنی و حرفه¬ای پسران شماره یک تبریز در نیمسال 952

به اطلاع کلیه دانشجویانیکه موفق به انتخاب واحد نشده¬اند، می¬رساند که در اسرع وقت حداکثر تا ساعت 16 مورخ 11/11/95 درخواست خود را پس از دریافت فرم که در سایت دانشکده، انتشارات دانشکده و گروه آموزشی مربوطه موجود است تکمیل و به گروه های مربوطه تحویل نمایند.برای دریافت فرم مربوطه روی اطلاعیه در قسمت بالا کلیک نمایید.

به اطلاع کلیه دانشجویانیکه موفق به انتخاب واحد نشده­ اند، می­ رساند که در اسرع وقت حداکثر تا ساعت 16 مورخ 11/11/95 درخواست خود را پس از دریافت فرم که در سایت دانشکده، انتشارات دانشکده و گروه آموزشی مربوطه موجود است تکمیل و به گروه های مربوطه تحویل نمایند.برای دریافت فرم مربوطه روی کلمه فرم کلیک نمایید

  • نوشته شده
  • در شنبه 9 بهمن 1395
  • ساعت 13
  • توسط رضا بشارتی
نظرات شما
captcha refresh