تاریخ : چهارشنبه 4 اسفند 1395
کد 944

• دوره آموزشی " آیین نگارش و مکاتبات اداری " در دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی،متعاقب تصمیم هیئت رئیسه محترم دانشگاه و برنامه ریزی های بعمل آمده توسط مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص جهت ارتقاء و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در دانشگاه ، دوره آموزشی آئین نگارش و مکاتبات اداری برگزار شد .

·         دوره آموزشی " آیین نگارش و مکاتبات اداری " در دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی برگزارشد.


به گزارش روابط عمومی،متعاقب تصمیم هیئت رئیسه محترم دانشگاه و برنامه ریزی های بعمل آمده توسط مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص جهت ارتقاء و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در دانشگاه ، دوره آموزشی آئین نگارش و مکاتبات اداری برگزار شد .

مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص دانشگاه  فنی وحرفه ای هدف از برگزاری این دوره را نیروی انسانی شاغل در هر سازمان موتور محرکه رشد و توسعه آن سازمان دانسته ، بر ضرورت توانمند سازی نیروهای موجود در دانشگاه فنی و حرفه ای در سطوح مختلف دانش (شناخت) ، توانش (مهارت) و نگرش تأکید نموده اند . ایشان مکاتبات اداری را یکی از رکن های اساسی و تأثیرگذار در انتقال مفاهیم و کیفی سازی خدمات قابل ارائه به مخاطبان در هر سازمانی عنوان کرده اند . در این راستا دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی در ادامه جناب آقای دکتر خاکپور عضوهیئت علمی دانشگاه تبریز به عنوان استاد و مدرس دوره در مقدمه سخنرانی خویش بر ضرورت توجه به اصول نگارش علمی و اداری تأکید ، زبان نوشتاری را تفکر انسان و ساختاری میان آینده و گذشته دانستند . ایشان با اشاره به ابعاد فرهنگی و جامعه شناختی موضوع ، یادآور شدند که باورواقعی در پیشرفت علمی  وارزش دادن به زبان وفن بیان موجب رشد ونشانگر توانمندی مردم وبخصوص دربین دانشجویان ودانشگاهیان میتواند باشد . ایشان در ادامه برقواعد وقانونهای نگارش بخصوص در سازمانهای دولتی تاکید نمودند.  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 4 اسفند 1395
  • ساعت 11
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh