انجمن های علمی

انجمن های علمی

 

جلسات اولیه  برای عضو گیری و تشکیل انجمن های علمی

  جلسات مقدماتی برای تشکیل انجمن های علمی و برپائی انتخابات و راه اندازی انجمن های
 علمی در چندین نوبت در اتاق معاونت فرهنگی و با حضور دانشجویان  و معاونت محترم فرهنگی برگزار گردید و آقای دکتر باوردی راهنمائیهای لازم را به دانشجویان حائض شرایط شرکت در این
انجمنها ارائه کردند
   

 
اولین جلسه انجمن های علمی
اولین جلسه انجمن های علمی  با حضور دانشجویان اعضای انجمن علمی آی تی و معماری در اتاق معاونت فرهنگی با حضور معاون محترم فرهنگی جناب آقای دکتر باوردی و جناب آقای دکتر سعیدی و آقای حیدری با حضور دانشجویان اعضای انجمن های علمی آی تی و معماری مورخه 94/1/30 تشکیل گردید و کارهای انجام یافته برای پا گرفتن این انجمن های نوپا از طرف معاونت و اداره فرهنگی دانشکده به اطلاع آقای سعیدی رسید.در این جلسه دانشجویان انتظارات خود را از مسئولین بیان کرده و خواستار حمایت مسئولین از این انجمن ها گردیدندو آقای دکتر سعیدی نیز قول حمایت از فعالیت آنها را داده و خواستار ارائه طرحهای دانشجویان به قسمت پژوهش شدند
 
    

انتخاب اعضای انجمنهای علمی دانشجویان در کلیه رشته ها

 

دانشجویان علاقه مند به شرکت در تشکیل انجمن­های علمی و پژوهشی تا 20 اردیبهشت ماه 94 جهت ثبت نام به اداره امور فرهنگی مراجعه نمایند:

 

شرایط:

   الف:دانشجو باید ترم دوم  به بعد باشد

    ب: معدل نیمسال گذشته کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال نباشد 

   ج: در صورت امکان داشتن یک مقاله علمی چاپ شده (تالیف یا ترجمه) یا نفر برتر جشنواره های علمی و یا ثبت اختراع با تائید مدیر گروه برگزیدگان المپیادها

فعالیتهای علمی این گروه عبارتند از : الف):مناظره و نقد علمی  
ب): هم اندیشی و نشست تخصصی ج): مطالعات علمی د):نشر و ترویج یافته های علمی ط): فعالیتهای کمک آموزشی و برگزاری دوره ها وکنفرانس وکارگاههای تخصصی ظ):نشریات الکترونیکی ه):بازدید ها ی علمی از مراکز صنعتی و فناوری 

مدارک مورد نیاز:الف): یک قطعه عکس ب): کارنامه ترم قبل ج): برگ انتخاب واحد جدید

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشکده فنی شماره یک تبریز