کرسی های آزاد اندیشی

کرسی های آزاد اندیشی
 معاونت فرهنگی و اجتماعی در نظر دارد موضوعات کرسی های آزاد اندیشی را به اختیار خود دانشجویان انتخاب و با دعوت از اساتید مجرب به مرحله     
اجرا بگذارد .دکتر باوردی معاون محترم فرهنگی در جلسه  بررسی مشکلات مربوط به قسمت اداره فرهنگی دانشکده با بیان این موضوع  
 به اهمیت برگزاری این کرسیها اشاره کرده و خواستار مشارکت بیشتر دانشجویان در هر چه بهتر برگزار شدن این گونه برنامه ها شدند.ا
 
 
 

جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ دکتر حمید صبری ازاساتید حوزه و دانشگاه درخصوص  
آسیب شناسی ماهواره در قالب کرسی آزاد اندیشی در جمع دانشجویان و اساتید و
همکاران دانشکده فنی 

 
      
 اولین جلسه کرسی های آزاد اندیشی سال 94
 یكى از مسائل مهم كه همت مضاعف و كار مضاعف مي طلبد، مسئله‌ى توليد فكر است؛ كتابخوانى، افزايش معلومات عمومى در زمينه‌هاى گوناگون. اين كرسى‌هاى آزادانديشى كه ما عرض كرديم، پيشنهاد كرديم در دانشگاه‌ها و در حوزه‌هابه راه بيفتد، مي تواند يك جريان سيال فكرىِ بسيار باارزشى را در جامعه به راه بيندازد 


درپیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری،اولین جلسه کرسی های آزاد اندیشی سال 94 با مدیریت معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشکده فنی و با دعوت ازدکتر محمد رضا جوادی فام روز شنبه مورخه 94/01/28 در سالن سمعی و بصری دانشکده با حضور تعداد زیادی از دانشجویان عزیز از ساعت 10  لغایت 12 قبل از ظهر در مورد مسایل پیرامون کرسی های آزاد اندیشی برگزار گردید      

  
 
دومین جلسه کرسیهای آزاد اندیشی با عنوان ازدواج دانشجوئی آری یا نه؟  

دومین جلسه کرسی آزاد اندیشی با عنوان ازدواج دانشجوئی آری  یا نه؟ و ضرورت وجود این امر مهم توسط معاونت فرهنگی دانشکده و با همت و حضور فعال دانشجویان بسیجی  دفتر بسیج دانشکده و  سایر دانشجویان دانشکده و جمعی از همکاران دانشکده  و با حضور میهمان گرانقدر  استاد فرزانه جواد غفاری مشاور عالی در امر ازدواج استان و استاد دانشگاه تبریز برگزار گردید .
در این جلسه دانشجویان مخالف و موافق نظر خود را در امر ازدواج و مشکلات موجود در جلوی این امر مهم را یاد آور شدند و هر کدام در موضوعی و علتی به دفاع و یا مخالفت با نظریه مطرح شده پرداختند.در آخر استاد محترم ضمن جمع بندی مسایل مطرح شده با ارائه نظریه های صحیح و عملی (نه آرمانی) راهنمائیهای لازم را برای دانشجویان یاد آور شدند