جمعه 6 اسفند 1395
 منوی اصلی
 
  چارت سازمانی

 

وزارت علوم،تحقیقات وفناوری

دانشگاه فنی وحرفه ای

استان آذربایجان شرقی

چارت سازمانی

§         رئیس منطقه یک دانشگاه  / دکتر جعفر احمدی شالی  

§         دفتر رياست و روابط عمومي  /

§         کارشناس نظارت و ارزيابي /

§         کارشناس امور دانشجويان شاهد و ايثارگر /

§         کارشناس گزينش /

§         اداره حراست /

§         کارشناس امور حقوقي، قراردادها /

§         گروههای آموزشی وپژوهشی تابعه

§         گروه برق/دکتر بدرخان علیزاده

§         گروه مکانیک/ مهندس علی نو زا د

§         گروه عمران/ مهندس علی اکبرزاده

§         معاونت آموزشي ،پژوهشی وفناوری / دکترحسین خیری

§         اداره خدمات آموزشي /عابدین جهانبخش

§         گروه برنامه ریزی وآموزشی/

§         گروه پژوهش ،فناوري ، كارآفريني و ارتباط با صنعت/ دکترجوادسقای سعیدی

§        سرپرست معاونت دانشجويي /دکتر غلامرضاکیانی

§         اداره امور دانشجويي و مشاوره/

§         اداره تربيت بدني/

معاونت فرهنگی واجتماعی/دکتر مجیدباوردی

§         اداره امور فرهنگي و فوق برنامه/اکبرحیدری حیدر آباد

§         معاونت اداري، مالي ومدیریت منابع/دکتر غلامرضاکیانی

§         گروه طرح وبرنامه /غفور تقی زاده

§         اداره امور مالی /قاسم فتاح اهر

§         اداره امور اداری و پشتيباني /موسی عدالت خواه