انتصاب سرپرست جدید معاونت دانشجویی و فرهنگی

بنابر گزارش روابط عمومی دکتر غلامرضا کیانی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی طی حکمی آقای مهندس احد بهشتی اصل را بعنوان سرپرست معاونت  دانشجویی و فرهنگی دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک تبریز منصوب کرد

دربخشی از این حکم آمده است

 
  امید است با استعانت ازخداوند منان ، توجهات حضرت ولی عصر(عج ا...) و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و با همفکری و بهره مندی  از توانایی وهمدلی نیروهای آن حوزه و اساتید گرانقدروهمکاران عزیزو استفاده بهینه ازظرفیت ها، منابع واستعدادهای موجود در مرکزدر جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی  ایران ودرراستای منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید  در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید