ارتباط با ریاست

                                                                                           اطلاعیه 

 جهت رفاه حال همکاران ، اساتید ، دانشجویان  و مراجعین محترم  دیدار و ملاقات  حضوری با ریاست محترم دانشکده  روزهای سه شنبه هرهفته از ساعت 10 الی 12 

 روابط عمومی دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

 
سامانه پیام کوتاه الکترونیکی
 
ارتباط مستقیم با ریاست محترم دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

اساتید ، همکاران و دانشجویان عزیز می توانند جهت ارتباط الکترونیکی مستقیم با ریاست محترم دانشکده از طریق سامانه پیام رسانی 
30009900663796  ویا  50002003 به صورت پیام کوتاه نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را ارائه نمایند.
 
روابط عمومی دانشکده فنی و حرفه ای تبریز