اخبار و اطلاعیه های اداره خدمات آموزشی

جدول زمانبندی حذف و اضافه ترم 972(نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98)

جدول زمانبندی حذف و اضافه ترم 972(نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98) اعلام شد. و از مورخه 27 بهمن 97 براساس زمانبندی متن اطلاعیه انجام خواهد گرفت.
1397/11/23

برنامه جدول زمانبندی جامانده های انتخاب واحد ترم 972

برنامه جدول زمانبندی جامانده های انتخاب واحد ترم 972
1397/11/09

دریافت دفترچه کارآموزی و فرمهای مورد نیاز
دریافت دفترچه کارآموزی و فرمهای مورد نیاز

دفترچه کارآموزی و فرمهای مورد نیاز جهت مطالعه دانشجویان عزیز آماده گردیده است
1397/11/07

اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان مشروطی متوالی و اتمام سنوات

به اطلاع می¬رساند به¬استناد ماده 15وتبصره ماده 19 آیین نامه آموزشی و نامه شماره 18941/510/25 مورخه 01/11/97 سازمان مرکزی، دانشجویانی که دارای شرایط زیر می¬باشند در ترم 972 مجاز ادامه تحصیل نیستند. فلذا به¬منظور در خواست ارجاع پرونده خود(در خواست کتبی ادامه تحصیل به همراه مستندات و دلایل مشروطی متوال
1397/11/06

جدول زمانبندی انتخاب واحد ترم 972 (نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97)

جدول زمانبندی انتخاب واحد ترم 972 (نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97)اعلام شد برای اطلاع از جدول زمان بندی به متن کامل اطلاعیه مراجعه نمایید
1397/10/29

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ورودی بهمن ماه سال 97دانشکده فنی و حرفه شماره یک تبریز

زمان ثبت نام دانشجویان کارشناسی ورودی بهمن ماه سال 97دانشکده فنی و حرفه شماره یک تبریز اعلام شد. و از ساعت 8 صبح تا 16 عصر روز یکشنبه مورخه 07/11/97 لغایت روز چهار شنبه مورخه 10/11/97 می باشد برای اطلاع از مدارک لازم به متن اطلاعیه مراجعه نمایید
1397/10/29

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کاردانی ورودی بهمن ماه سال 97دانشکده فنی و حرفه شماره یک تبریز

زمان ثبت نام دانشجویان کاردانی ورودی بهمن ماه سال 97دانشکده فنی و حرفه شماره یک تبریز اعلام شد و از ساعت 8 صبح تا 16 عصر روز یکشنبه مورخه 07/11/97 لغایت روز چهار شنبه مورخه 10/11/97 می باشد. برای اطلاع از شرایط و مدارک به متن کامل اطلاعیه مراجعه نمایید
1397/10/29

اطلاعیه نقل وانتقال برای نیمسال دوم98-97

بر اساس مفاد آئین نامه آموزشی و تصمیمات متخذه در کمیته منتخب و کمیته نقل و انتقال، شرایط و ضوابط نقل و انتقال( میهمان – انتقال دائم ) ( ورود– خروج ) برای نیمسال دوم 98 – 97 به شرح متن اطلاعیه اعلام می گردد.
1397/09/18

اطلاعیه مهم در مورد انتخاب واحد دانشجویان کمیسیون بررسی موارد خاص

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند افرادی که انتخاب واحد آنها در یکی از شرایط زیر می باشد حد اکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخه 01/10/97 به گروه مربوطه مراجعه و نسبت به اصلاح انتخاب واحد خود اقدام نمایند .
1397/09/18

اطلاعیه مهم معافیت تحصیلی درترم 971

آن عده از دانشجویانی که در زمان ثبت¬نام برگ درخواست معافیت تحصیلی خود را دریافت نکرده¬اند و یا دریافت نموده و تا بحال به پلیس 10+ تحویل نداده¬اند لازم است در اسرع وقت به اداره خدمات آموزشی ،کارشناس مربوطه مراجعه نمایند در غیر اینصورت ثبت¬نام آنها لغو خواهد شد و حق شرکت در امتحانات پایان ترم را ندارن
1397/09/18