دانشکده ها و آموزشکده های استان آذر بایجان شرقی

آذربایجان شرقی

آموزشکده  فنی و حرفه ای  اهر - شهیدچمران

آدرس اهر- 5کیلومتری جاده مشگین  شهر

تلفن 43336073 -0426

آموزشکده  فنی و حرفه ای دختران تبریز الزهرا (س)

آدرس خیابان بهارروبروی پارک آزادی

 تلفن 32808999-041

آموزشکده فنی و حرفه ای  دختران مراغه

آدرس سایت : آدرس شهرک ولیعصر

 تلفن 4407999-0421

دانشگاه فنی و حرفه ای  استان آ. شرقی
دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

آدرس تبریز -انتهای منظریه-جنب سپاه عاشورای استان

تلفن 34779012-041

آموزشکده فنی و حرفه ای  شماره دو تبریز

 آدرس خیابان انتهای خیابان طالقانی

 تلفن 5422851-0411

 آموزشکده فنی و حرفه ای کشاورزی مراغه

 آدرس شهرک ولیعصر-خیابان پروین اعتصامی-جنب تالار لاله

 تلفن 4406975-0421

آموزشکده فنی و حرفه ای  پسران سراب

 آدرس خیابان امام خمینی(ره) خیابان معلم-روبروی تامین اجتماعی

 تلفن 2234477-0431

 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران میانه

 آدرس شهرک اندیشهسایت 32هکتاری مسکن مهر

 تلفن 2259810-0423