دانشکده ها و آموزشکده های منطقه یک کشوری

آذربایجان شرقی

دانشکده فنی اهر - شهیدچمران

آدرس اهر- 5کیلومتری جاده مشگین  شهر

تلفن 3336073 -0426

 دانشکده فنی دختران تبریز (الزهرا)

آدرس خیابان بهارروبروی پارک آزادی

 تلفن 2808999-0411

دانشکده  فنی دختران مراغه

آدرس سایت : آدرس شهرک ولیعصر

 تلفن 4407999-0421

دانشکده فنی شماره 1 تبریز

آدرس انتهای منظریه-جنب سپاه عاشورای استان

تلفن 4779012-0411

 دانشکده فنی شماره دو تبریز

 آدرس خیابان انتهای خیابان طالقانی

 تلفن 5422851-0411

 دانشکده فنی کشاورزی مراغه

 آدرس شهرک ولیعصر-خیابان پروین اعتصامی-جنب تالار لاله

 تلفن 4406975-0421

دانشکده فنی پسران سراب

 آدرس خیابان امام خمینی(ره) خیابان معلم-روبروی تامین اجتماعی

 تلفن 2234477-0431

 دانشکده فنی پسران میانه

 آدرس شهرک اندیشهسایت 32هکتاری مسکن مهر

 تلفن 2259810-0423

آذربایجان غربی

دانشکده  شهید بهشتی ارومیه

آدرس :میدان آزادی جنب سازمان بازرگانی

تلفن 2252683-04441

دانشکده فنی دختران ارومیه

 آدرس خیابان حافظ یک

تلفن 2225358 -0441

دانشکده فنی دختران خوی

 آدرس :خیابان شهید کوچریبن بست شهید یزدان پناه

تلفن 2333454 -0461

دانشکده فنی شماره 1 ارومیه - شهید قاضی طباطبایی

 آدرسکیلومتری5/1جاده سرو بلوار دانشگاه

تلفن 2776886-0441

اردبیل

دانشکده دختران اردبیل فاطمه (س)

آدرس :بزرگراه شهداء-خیابان مهر-جنب اسناد پزشکی

تلفن 3363104 -0451

   

دانشکده فنی پسران اردبیل - رازی

 آدرس :میدان ایثار ابتدای جاده خلخال

تلفن 6628500-0451

   

دانشکده فنی پسران خلخال