برچسب شده با غرفه دانشگاه
مطالب/ حضور دکتر ستاری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری درغرفه دانشگاه فنی وحرفه ای                            
      بنابر گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای - استان آذربایجان شرقی در آخرین روز برپایی نمایشگاه معاونت فناوری ریاست جمهوری و استاندار محترم استان و هیات همراه از غرفه دانشگاه فنی و حرفه ای بازدید کردند
شنبه 27 آبان 1396
مطالب/ بازدید دکتر غلامرضا کیانی رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی از نمایشگاه فناوریهای نو ربع رشیدی                            
      بنابرگزارش روابط عمومی ، دکترغلامرضا کیانی رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی وهیات همراه ازغرفه دانشگاه در نمایشگاه ربع رشیدی بازدید نمودند
يکشنبه 21 آبان 1396