برچسب شده با دکتر کیانی
مطالب/ بازدید دکتر غلامرضا کیانی رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی از نمایشگاه فناوریهای نو ربع رشیدی                            
      بنابرگزارش روابط عمومی ، دکترغلامرضا کیانی رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی وهیات همراه ازغرفه دانشگاه در نمایشگاه ربع رشیدی بازدید نمودند
يکشنبه 21 آبان 1396
مطالب/ بازنشستگی همکار محترم رمضان جنت دوست                            
      بنابر گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی آقای رمضان جنت دوست از همکاران ساعی این دانشکده به افتخار بازنشستگی نائل آمدند مراسم تقدیر از زحمات چندین ساله ایشان در محل ساختمان ریاست با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونین ارجمند و جمعی از همکاران برگزار گردید دانشگاه فنی و حرفه ای آرزومند موفقیت ایشان در تمامی مراحل زندگی است
سه شنبه 9 آبان 1396