برچسب شده با انعقاد قرار داد
مطالب/ طرح پایش سلامت جسم و روان دردانشگاه فنی و حرفه ای - استان آذربایجان شرقی                            
      بنابر گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی تفاهم نامه تاسیس مرکز پایش سلامت جسم و روان بین دانشگاه فنی و حرفه ای استان و مرکز پزشکی پالس در ساختمان ریاست منعقد شد
سه شنبه 16 آبان 1396