برچسب شده با استانی شدن
مطالب/ جلسه روسای مراکز در دانشگاه فنی و حرفه ای - استان آذربایجان شرقی                            
      بنابر گزارش روابط عمومی ، جلسه روسای آموزشکده های فنی و حرفه ای استان در محل ساختمان ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی و با حضور دکتر غلامرضاکیانی برگزار گردید
يکشنبه 26 فروردين 1397
مطالب/ نشست کارگروه تخصصی دانشگاه به میزبانی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی                            
      بنابر گزارش روابط عمومی،نشست کارگروه تخصصی دانشگاه فنی و حرفه ای کشوربه میزبانی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در محل ساختمان ریاست با حضور ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و دکتر غلامرضا کیانی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی برگزار گردید
دوشنبه 6 آذر 1396