برچسب شده با معاونت
مطالب/ ابلاغ معاونت مهندس یوسفی نیا                            
      بنابر گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای - استان آذربایجان شرقی طی حکمی آقای مهندس منصور یوسفی نیا به عنوان معاونت آموزشی،پژوهشی وفناوری اطلاعات دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک تبریز معرفی گردید
چهارشنبه 13 دي 1396