برچسب شده با تکمیل
مطالب/ پذیرش دانشجو (تکمیل ظرفیت)                            
      بنابر گزارش روابط عمومی،دانشکده فنی و حرفه ای تبریز در رشته های زیر بصورت تکمیل ظرفیت دانشجو می پذیرد علاقه مندان می توانند تا مورخه 96/11/15 با در دست داشتن مدارک جهت ثبت نام به این دانشکده مراجعه نمایند.
1- مهندسي تكنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتي
2- مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد – قالبسازي
3- مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد - ماشين ابزار
4- مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي
5- الكترونيك - الكترونيك عمومي
6- ساخت و توليد – قالبسازي
7- ساخت و توليد - ماشين ابزار
8- ساختمان - كارهاي عمومي ساختمان
9- صنايع فلزي – جوشكاري
10- كنترل كيفي خودرو
11- نقشه كشي عمومي - نقشه كشي و طراحي صنعتي

سه شنبه 19 دي 1396