برچسب شده با مربی
مطالب/ انتخاب استادصادق پورحسین بعنوان سرمربي تمام رده هاي سني تيم ملي منطقه ٩ كشور                            
     
بنابر گزارش روابط عمومی،آقای صادق پورحسين مدرس فوتبال دانشکده فنی و حرفه ای تبریز ، مربي تيم ماشين سازي ، مدير آكادمي تراكتورسازي ، سر استعدادياب شمال غرب اين بار به عنوان سرمربي تمام رده هاي سني تيم ملي منطقه ٩ كشور انتخاب شدند.دانشگاه فنی و حرفه ای آرزومند موفقیت این استاد بزرگوار درتمامی مراحل زندگی استسه شنبه 24 بهمن 1396