برچسب شده با اموراداری
مطالب/ جلسه امور اداری در محل ساختمان ریاست                            
      بنابر گزارش روابط عمومی ، جلسه امور اداری باحضور ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای - استان آذربایجان شرقی دکتر غلامرضا کیانی ، معاونین محترم ، روسای شعبات و جمعی از همکاران مراکز شماره 2 و الزهرا در محل ساختمان ریاست برگزار گردید ...
دوشنبه 20 فروردين 1397