برچسب شده با تجمیع
مطالب/ جلسه روسای مراکز در دانشگاه فنی و حرفه ای - استان آذربایجان شرقی                            
      بنابر گزارش روابط عمومی ، جلسه روسای آموزشکده های فنی و حرفه ای استان در محل ساختمان ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی و با حضور دکتر غلامرضاکیانی برگزار گردید
يکشنبه 26 فروردين 1397