برچسب شده با کمیته
مطالب/ کمیته برنامه ریزی استان                            
      بنابر گزارش روابط عمومی کمیته برنامه ریزی استان با ترکیب رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان دکتر غلامرضا کیانی ، معاونین دانشگاه و روسای ادرات در محل سالن جلسه ساختمان معاونت اداری و مالی برگزار گردید ...
يکشنبه 23 ارديبهشت 1397