برچسب شده با روش تدریس
مطالب/ اولین دوره آموزشی الگوهای پیشرفته تدریس در رشته های فنی و حرفه ای در دانشگاه فنی و حرفه ای استان                            
      بنابر گزارش روابط عمومی اولین دوره آموزشی الگوهای پیشرفته تدریس رشته های فنی و حرفه ای درمحل سالن دانش دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی باشرکت اساتید ومدرسان برگزار گردید
چهارشنبه 13 تير 1397