برچسب شده با شماره دو تبریز
مطالب/ برگزاری پانزدهمین نمایشگاه کارآفرینی                            
      بنابر گزارش روابط عمومی پانزدهمین نمایشگاه کارآفرینی وساخت ایده های ابتکاری ازمواد دور ریز باشرکت دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان در مرکز شماره 2 تبریز برگزار گردید
شنبه 25 آذر 1396
مطالب/ افتتاح سالن کارگاه مکانیک خودرو درمرکز شماره دوپسران تبریز                            
      بنابر گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای،دکتر شمس رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور سالن جدیدالتاسیس کارگاه مکانیک مرکز شماره دو پسران دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی را افتتاح نمودندودر ادامه ازخوابگاه این مرکز بازدیدو از نزدیک جویای حال دانشجویان ساکن خوابگاه شدند
دوشنبه 6 آذر 1396