تاریخ : چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393
کد 126

سلسله جلسات پرسش وپاسخ دانشجویی پیرامون نماز

پرسشگری از آغاز آفرینش انسان ،رخ نمایی کرده ،بربال سبزخود ،فرشتگان رافرانشانده ،بربرگ زرد خود شیطان را فرونشانده و در این مقام ،مقام آدمیت را نشان داده است.

سلسله جلسات پرسش وپاسخ دانشجویی

پیرامون نماز

پرسشگری از آغاز آفرینش انسان ،رخ نمایی کرده ،بربال سبزخود ،فرشتگان رافرانشانده ،بربرگ زرد خود شیطان را فرونشانده و در این مقام ،مقام آدمیت را نشان داده است.

آفتاب کوفه چه زیبا فرموده است:          "من احسن السوال علم"و"من علم احسن السوال"

هم سوال از علم خیزد هم جواب                                            همچنان که خار و گل از خاک و آب

 

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیزمی رساند سلسله جلسات پرسش وپاسخ دانشجویی پیرامون نماز

باحضوراستاد قدوسی

هرهفته روزهای دوشنبه از ساعت 30/12

در نماز خانه دانشکده

هرهفته روزهای دوشنبه از ساعت30/21

خوابگاه دانشجویی جنت

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393
  • ساعت 10
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh