تاریخ : چهارشنبه 21 آذر 1397
کد 1427

مراسم بزرگداشت 16اذر درسال 1397در مرکزاموزشکده فنی وکشاورزی مراغه

راس ساعت 11صبح درمحل سالن اجتماعات مراغه باحضورجمعی ازدانشجویان واساتیدوکارکنان
مراسم بزرگداشت 16اذر درسال 1397در مرکزاموزشکده فنی وکشاورزی مراغه راس ساعت 11صبح درمحل سالن اجتماعات مراغه باحضورجمعی ازدانشجویان واساتیدوکارکنان دراین مراسم که سخنران اصلی آن آقای دکتراعظمی مطالبی علت نامگذاری 16اذربه نام روزدانشجو و نیزجایگاه دانشجو و اینکه دانشجوی امروز چه جایگاهی باید داشته باشد و چه عملکردی مناسب دانشجوی امروزی است ایراد نمودند در آخر ازهمه دانشجویان پذیرایی به عمل آمد وبا اهدا جوایزی از نفرات برتر درسی و فرهنگی و ورزشی دانشجویان تجلیل به آمد
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 21 آذر 1397
  • ساعت 10
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh