تاریخ : يکشنبه 15 ارديبهشت 1398
کد 1597

همایش تکنولوژی های نوین علوم کامپیوتر.. workshop Squel در C

ارائه علمی با موضوع تشخیص جنسیت صدا برگزاری توسط انجمن علمی کامپیوتر
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 15 ارديبهشت 1398
  • ساعت 14
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh