تاریخ : يکشنبه 11 خرداد 1393
کد 167

معاون وزیر علوم: رویکرد دولت درحوزه آموزش عالی، توسعه فضاهای علمی است

معاون پژوهش وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری گفت: رویکرد جدید دولت در حوزه آموزش عالی، توسعه فضاهای علمی و آموزشی و حفظ جایگاه دانشگاه بر پایه خرد جمعی است.

معاون وزیر علوم: رویکرد دولت درحوزه آموزش عالی، توسعه فضاهای علمی است

معاون پژوهش وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری گفت: رویکرد جدید دولت در حوزه آموزش عالی، توسعه فضاهای علمی و آموزشی و حفظ جایگاه دانشگاه بر پایه خرد جمعی است.

وحید احمدی افزود: رمز و راز توسعه و گسترش دانشگاه ها برپایی کرسی های آزاد اندیشی است.

وی اظهارکرد: ایجاد فضای تحقیق و پژوهش و فن آوری جدید نیازمند آزاد اندیشی، اعتماد به نفس و خردگرایی است و در این خصوص سیاست های راهبردی جدیدی در وزارت علوم تدوین و تنظیم شده است.


  • نوشته شده
  • در يکشنبه 11 خرداد 1393
  • ساعت 15
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh