تاریخ : دوشنبه 12 خرداد 1393
کد 171

درخشش دانشجويان دانشگاه فنّي و حرفه¬اي در مسابقات ملي بتن

دانشجويان آموزشكدۀ فنّي شهيد منتظري مشهد در هفتمين دورۀ مسابقات ملّي بتن كه با ميزباني دانشگاه صنعتي امير كبير برگزار شد موفّق به افتخارآفريني شدند. اين دور از مسابقات با شركت 70 تيم از دانشگاههاي سراسر كشور در 16 و 17 اريبهشت ماه سال جاري برگزار شد كه در خلال آن دانشجويان در سه گرايش «بتن سبك سازه¬اي»، «بتن سبك غير سازه¬اي» و بتن سبز (بتن سازگار با محيط زيست) با يكديگر به رقابت پرداختند.

درخشش دانشجويان دانشگاه فنّي و حرفه­اي در مسابقات ملي بتن

 

دانشجويان آموزشكدۀ فنّي شهيد منتظري مشهد در هفتمين دورۀ مسابقات ملّي بتن كه با ميزباني دانشگاه صنعتي امير كبير برگزار شد موفّق به افتخارآفريني شدند. اين دور از مسابقات با شركت 70 تيم از دانشگاههاي سراسر كشور در  16 و 17 اريبهشت ماه سال جاري برگزار شد كه در خلال آن دانشجويان در سه گرايش «بتن سبك سازه­اي»، «بتن سبك غير سازه­اي» و بتن سبز (بتن سازگار با محيط زيست) با يكديگر به رقابت پرداختند.

شايان ذكر است كه آموزشكدۀ مذكور امسال در دو گرايش شركت كرده بود كه در هر دو جزو برگزيدگان انتخاب گرديد. اين آموزشكده براي ششمين سال متوالي به مرحلۀ نهايي مسابقات ملي بتن دانشگاه صنعتي امير كبير راه پيدا مي­كرد كه امسال در مرحلۀ پاياني موفق شد در گرايش بتن سبك سازه­اي رتبه اول و در گرايش بتن سبز رتبه دوم را احراز نمايد. نتايج كلي مسابقات به شرح ذيل ميباشد:

بتن سبك سازه­اي: آموزشكده فني شهيد منتظري مشهد رتبه اول، دانشگاه صنعتي امير­كبير رتبه دوم و دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان رتبه سوم.

بتن سبز: دانشگاه صنعتي امير كبير رتبۀ اول، آموزشكدۀ فني شهيد منتظري مشهد رتبه دوم و دانشگاه شهيد بهشتي رتبۀ سوم

 بتن سبك غير سازه­اي: دانشگاه امير كبير رتبۀ اوّل، دانشگاه آزاد جلفا رتبه دوم و شركت كيلو پيكو آرين رتبه سوم؛ (آموزشكده فني و حرفه­اي در اين بخش شركت كننده نداشت)

 

 

     روابط عمومي دانشگاه فني و حرفه اي

 

  • نوشته شده
  • در دوشنبه 12 خرداد 1393
  • ساعت 09
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh