تاریخ : سه شنبه 13 خرداد 1393
کد 175

مهندس صمدانی اقدم : تکمیل زنجیره وپازل بین تحقیق ،توسعه شرکت های داتش بنیان از ایده تا تجاری سازی راهدف بزرگترین دانشگاه دولتی فناور ایران (دانشگاه فنی وحرفه ای ) محقق می سازد.

رئیس دانشکده فنی وحرفه ای تبریز و رئیس منطقه یک دانشگاه فنی وحرفه ای کشورمهندس سید صمدصمدانی اقدم در مورددومین نمایشگاه فناوریهای نو وپیشرفته ایران – تبریزگفت:دولت باید برنامه ریزی هایی براساس افق به آینده گفتمان علم وفناوری درکشورمخصوصا درسطح آذربایجان که فرصت مغتنمی برای این استان دارد را داشته باشد.

مهندس صمدانی اقدم :

تکمیل زنجیره وپازل بین تحقیق ،توسعه شرکت های داتش بنیان از ایده تا تجاری سازی راهدف بزرگترین دانشگاه دولتی فناور ایران (دانشگاه فنی وحرفه ای ) محقق

می سازد.

رئیس دانشکده فنی وحرفه ای تبریز و رئیس منطقه یک دانشگاه فنی وحرفه ای کشورمهندس سید صمدصمدانی اقدم در مورددومین نمایشگاه فناوریهای نو وپیشرفته ایران – تبریزگفت:دولت باید برنامه ریزی هایی براساس افق به آینده گفتمان علم وفناوری درکشورمخصوصا درسطح آذربایجان که فرصت مغتنمی برای این استان دارد را داشته باشد.

زمینه سازی وایجادبستری مناسب برای استفاده از ظرفیت و استعدادهای دانشگاهیان وپژوهشگران دربازار وصنعت وجود دارد چنانکه مقام معظم رهبری شرکتهای دانش بنیان رابه عنوان مظاهر مولفه های اقتصاد مقاومتی مطرح می نمایند که این نمایشگاه حلقه وصل کننده علم وصنعت می باشد.

صمدانی اقدم افزود :از آنجایی که استان آذربایجان شرقی تبریز که یکی از قطب های علمی وصنعتی کشور به شمار می آیداز شهر اولین ها انتظار بالایی داریم ورمینه لازم برای تبدیل استان آذربایجان شرقی به قطب تولید علم وفناوری مهیااست وهمت والای مسولین استانی رامی طلبد.

رئیس منطقه یک کشوری در ادامه گفت :بستر سازی برای تجاری سازی وتکمیل چرخه بین علم وفناوری ورسیدن به بازار وتولید ثروت همت شرکت های دانش بنیان ودولت و سرمایه گذاران با افق آینده را می طلبد.

سید صمدصمدانی اقدم گفت:فناوری ودانش آن وتخصص وتوانایی های علمی با اساتید و دانشجویان این دانشگاه وحمایت های مالی را از سرمایه گذاران وباهمت جهادی وعزم ملی بلند مسئولین دولتی وتعهد آنهاست .

ایده های نوپای اساتید ودانشجویان این دانشگاه می تواند به کار آفرینی ،اشتغال زایی وصنعت در دولت کمک بهینه وتاثیر گذاری نماید.اوری های نو است.

ایشان از میزبانی استانداری آذربایجان شرقی در برپایی این نمایشگاه و ادامه برگزاری همچین نمایشگاههایی در آینده وهمچنین وی از حضور فعال مخترعین ،مبتکرین ونخبگان درحین تحصیل وفارغ التحصیلان این دانشکده تقدبر وتشکر نمودند وهمراهی این دانشجویان را نقطه عطفی برای آینده وسرمایه های اصلی این دانشگاه دانستند.

وی درپایان خاطر نشان کرد:هدف اصلی نمایشگاه حضور سرمایه گذاران با ارائه سرمایه مادی ومعنوی وهمراهی بامبتکران و ارائه طرحهای نو دانست ،که دوبال اصلی ورود به عرصه فنا وری های نو است.

 

 

  • نوشته شده
  • در سه شنبه 13 خرداد 1393
  • ساعت 07
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh