تاریخ : يکشنبه 3 آذر 1398
کد 1752

برگزاری جلسه برنامه ریزی و ساماندهی آمایش منطقه ای رشته های دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

با حضور معاون آموزشی و سرپرست اداره کل گسترش دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و روساء و معاونان آموزشی کلیه مراکز استانی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی ساماندهی رشته های دانشگاهی این دانشگاه بررسی گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، جلسه برنامه ریزی و ساماندهی آمایش منطقه ای رشته های دانشگاهی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر غلامرضا کیانی، معاون آموزشی و دکتر سید محسن حسینی مقدم، سرپرست اداره کل گسترش دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و نیز دکتر احد بهشتی اصل، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، روساء و معاونان آموزشی کل مراکز استانی آذربایجان شرقی و فاضل محمدی، رئیس اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کار و دانش اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، رأس ساعت 8 صبح روز پنجشنبه سی ام آبانماه در محل دفتر ریاست دانشگاه استان آذربایجان شرقی تشکیل گردید. پس از ارائه توضیحات مبسوط توسط دکتر کیانی در خصوص ضرورت ساماندهی رشته محل ها طبق سیاست های کلان دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و سپس ارائه آمار دقیق دانشجویان کاردانی و کارشناسی شاغل به تحصیل در مراکز استانی و نیز وضعیت دانش آموزان هنرستانی توسط دکتر حسینی مقدم و فاضل محمدی و همچنین ارزیابی امکانات هر یک از رشته محل ها، هریک از اعضای جلسه درخواست ها و پیشنهاد های خود را مطرح کردند. پس از استماع تمامی پیشنهادات و بررسی آمارها و وضعیت مراکز، نزدیک به 15 مورد تغییر و یا ایجاد رشته محل های جدید برای مراکز استانی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی تصمیم گیری شد که موارد پانزده گانه جهت پیگیری به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای ارائه گردیدند.    
آلبوم تصاویر کیانی3

  • نوشته شده
  • در يکشنبه 3 آذر 1398
  • ساعت 07
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh