تاریخ : سه شنبه 13 خرداد 1393
کد 176

حضور معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه فنی وحرفه ای کشور در دومین نمایشگاه فناوریهای نو وپیشرفته / ایران - تبریز

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی و حرفه ای تبریزسرکار خانم دکتر فعال که جهت شرکت در نشست معاونین پژوهشی دانشگاههای کشور به تبریزسفرکرده بود

حضور معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه فنی وحرفه ای کشور

در دومین نمایشگاه فناوریهای نو وپیشرفته / ایران - تبریز

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی و حرفه ای تبریزسرکار خانم دکتر فعال که جهت شرکت در نشست معاونین پژوهشی

دانشگاههای کشور به تبریزسفرکرده بوداز دومین نمایشگاه فناوریهای نووپیشرفته ایران- تبریزکه درمحل دائمی نمایشگاههای

بین المللی تبریزبرپاشده بودحضور یافتندوازغرفه دانشگاه فنی وحرفه ای که به نمایندگی دانشکده فنی وحرفه ای تبریزحضور

فعال داشت بازدید نمودندایشان از کارهای انجام شده در حوزه پژوهش این دانشکده تشکر نمودند وبعد ازبازدیدباحضور در استدیو صداوسیما مستقر در نمایشگاه مصاحبه تلویزیونی انجام دادند.


  • نوشته شده
  • در سه شنبه 13 خرداد 1393
  • ساعت 08
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh