تاریخ : شنبه 17 خرداد 1393
کد 178

امضای تفاهم نامه دانشکده فنی وحرفه ای تبریزبا شرکت آذران کوره

در حاشیه دومین نمایشگاه فناوریهای نو وپیشرفته که یکی از اهداف نمایشگاه ایجاد ارتباط مستمر صنعت با دانشگاه ...

امضای تفاهم نامه دانشکده فنی وحرفه ای تبریزبا شرکت آذران کوره

در حاشیه دومین نمایشگاه فناوریهای نو وپیشرفته که یکی از اهداف نمایشگاه ایجاد ارتباط مستمر صنعت با دانشگاه

بود تفاهم نامه ای بین این دانشکده باشرکت آذران کوره بعد از برگزاری جلسه ای بامدیران این شرکت محترم

بامسئولین دانشکده درمحل نمایشگاه بین المللی تبریزدرجهت ارتباط صنعت بادانشگاه ،کارآفرینی ،اشتغال-

زایی،درآمدزایی،تحقیق وپژوهش در راستای اقتصاد مقاومتی واستفاده صنعت ودانشگاه ازظرفیتها وپتانسیل های

یکدیگر به امضای آقایان مهندس حسین پور ومهندس صمدانی اقدم رسید.

  • نوشته شده
  • در شنبه 17 خرداد 1393
  • ساعت 13
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در شنبه 17 خرداد 1393
  • ساعت 15
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh