تاریخ : سه شنبه 6 اسفند 1398
کد 1794

بسته آموزشی ویروس کورونا

جهت آشنایی با مسایل مختلف مربوط به ویروس کورونا این بسته آموزشی ویژه استفاده عموم مردم تهیه و ارائه می گردد.
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 6 اسفند 1398
  • ساعت 08
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh