تاریخ : جمعه 16 اسفند 1398
کد 1797

انجام مستمر عملیات سمپاشی، گندزدائی و ضدعفونی در کلیه مراکز استانی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی با آغاز موج بیماری ویروسی کرونا در کشور

با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی و به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، همزمان با تعطیلی فعالیت های آموزشی حضوری دانشگاه، کلیه اقدامات بهداشتی و ضدعفونی در تمامی سراهای دانشجویی، غذاخوریها و دیگر فضاهای عمومی و مشترک مراکز استانی این دانشگاه بصورت مرتب در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، با توجه به شیوع ویروس کرونا در برخی از مناطق کشور بویژه استان آذربایجان شرقی و لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه در مواجهه با این بیماری خطرناک، مطابق سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بعنوان متولی قرارگاه کرونا ویروس و پیرو ابلاغیه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای، کلیه فعالیتهای آموزشی حضوری دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی تا پایان سال جاری بصورت اجباری تعطیل شدند. با تعطیلی دانشگاهها و تخلیه سراهای دانشجویی، بنا بدستور دکتر احد بهشتی اصل، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی تمامی فضاهای عمومی و مشترک دانشگاه، سراهای دانشجویی، سلف سرویس ها و سطل های زباله در همه مراکز استانی این دانشگاه بطور مستمر و کامل سمپاشی، گندزدائی و ضدعفونی می گردند.. شایان ذکر است که عملیات پیشگیرانه صورت گرفته در بخش های مختلف مراکز، مورد بازدید دوره ای ریاست دانشگاه استان و روساء مراکز قرار می گیرند.
آلبوم تصاویرانجام مستمر عملیات سمپاشی، گندزدائی و ضدعفونی در کلیه مراکز استانی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی با آغاز موج بیماری ویروسی کرونا در کشور

تصویر هشت
تصویر هشت
تصویر هفت
تصویر هفت
تصویر شش
تصویر شش
تصویر پنج
تصویر پنج
تصویر چهار
تصویر چهار
تصویر سه
تصویر سه
تصویر دو
تصویر دو
تصویر یک
تصویر یک
  • نوشته شده
  • در جمعه 16 اسفند 1398
  • ساعت 23
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh