تاریخ : جمعه 16 اسفند 1398
کد 1797

انجام مستمر عملیات سمپاشی، گندزدائی و ضدعفونی در کلیه مراکز استانی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی با آغاز موج بیماری ویروسی کرونا در کشور

با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی و به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، همزمان با تعطیلی فعالیت های آموزشی حضوری دانشگاه، کلیه اقدامات بهداشتی و ضدعفونی در تمامی سراهای دانشجویی، غذاخوریها و دیگر فضاهای عمومی و مشترک مراکز استانی این دانشگاه بصورت مرتب در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، با توجه به شیوع ویروس کرونا در برخی از مناطق کشور بویژه استان آذربایجان شرقی و لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه در مواجهه با این بیماری خطرناک، مطابق سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بعنوان متولی قرارگاه کرونا ویروس و پیرو ابلاغیه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای، کلیه فعالیتهای آموزشی حضوری دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی تا پایان سال جاری بصورت اجباری تعطیل شدند. با تعطیلی دانشگاهها و تخلیه سراهای دانشجویی، بنا بدستور دکتر احد بهشتی اصل، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی تمامی فضاهای عمومی و مشترک دانشگاه، سراهای دانشجویی، سلف سرویس ها و سطل های زباله در همه مراکز استانی این دانشگاه بطور مستمر و کامل سمپاشی، گندزدائی و ضدعفونی می گردند.. شایان ذکر است که عملیات پیشگیرانه صورت گرفته در بخش های مختلف مراکز، مورد بازدید دوره ای ریاست دانشگاه استان و روساء مراکز قرار می گیرند.
آلبوم تصاویر سم

  • نوشته شده
  • در جمعه 16 اسفند 1398
  • ساعت 23
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh